Подробнее : http://afanasovskoe-sp.ru/novosti/131-besplatnoe-tsifrovoe-efirnoe-televidenie