№ 2 от 31.01.2019 г.
Афанас авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гаранти-яләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать